Startpagina / Air-Sure aerosol meetinstrument

Zo werkt onze wetenschappelijk gevalideerde technologie waarmee jij kunt zorgen voor een optimaal binnenklimaat en de vermindering van aerosolen

Er is meer nodig dan alléén het meten van CO2 om jouw binnenklimaat te optimaliseren, De Air-Sure sensor en monitor visualiseren de binnenklimaatdata en geeft gerichte adviezen, zodat je de luchtkwaliteit in jouw gebouw altijd op een gezond niveau houdt.

De sensor

Deze multi-sensor registreert:
- Relatieve luchtvochtigheid,
- Temperatuur
- CO2 (luchtversheid)

En verontreinigende stoffen, zoals:
- vluchtige organische stoffen (TVOC)
- fijnstof (PM).

De uitgebreide klimaatanalyse geeft concrete adviezen om het complete binnenklimaat te verbeteren én de aerosolenconcentratie te reduceren.

De monitor

Alle data die de sensor opvangt, wordt realtime gekoppeld aan de normeringen en inzichten van Go2Sure, een onafhankelijk bureau in risico management.

Het resultaat wordt verstuurd naar de monitor. Hier zie je in één keer in hoeverre jouw gebouw voldoet aan de normering. Dit wordt aangegeven met signaallichten in 5 kleuren:

Blauw Heb jij een gezond binnenklimaat? Dan brandt het licht altijd blauw.

Groen Ook bij groen zit je goed!

Geel Veranderen de lichtjes naar wit? Geen paniek! Je voldoet nog steeds aan de normering en ziet direct wat voor actie je kunt nemen om altijd in 'blauw' of 'groen' te blijven.

Oranje Staat jouw monitor op oranje? Dan is dat een notificatie om direct actie te ondernemen.

Rood Bij rood heb je alle adviezen en signalen niet gevolgd. Volg direct alle stappen op om een veilig binnenklimaat re creëeren.

Voldoet jouw ruimte aan de normeringen? Air-Sure geeft je op tijd advies om altijd aan de normeringen te voldoen.

Hoeveel Air-Sure sets heb je nodig?

De monitor en sensor komen altijd samen in één set omdat de data aan elkaar gekoppeld zijn.

Air-Sure meet alle data over een oppervlakte tot 200m2 tot 4 meter in de hoogte. Twijfel je? Neem dan contact op met ons.

Air-Sure, dé sensor die de veiligheid van jouw gebouw toont. Vanaf nu beschikbaar!

Wees er dus snel bij zodat je een van de eersten bent! Air-Sure is geschikt voor:
Alle soorten locaties waar groepen mensen bij elkaar komen

Sportscholen, onderwijs, kantoren. restaurants, evenementhallen, hotels, concertzalen en nog veel meer.

Iedereen die zijn locatie zo corona-proof mogelijk wil maken

Air-Sure toont met data uit jouw gebouw direct aan of deze voldoet aan de normering

Locaties met óf zonder luchtreinigingssystemen en ventilaties

Air-Sure maakt voor jou en je bezoekers zichtbaar hoe goed jouw locatie aan de normering voldoet. Is het veilig? Dan zien jouw bezoekers blauw, groen of wit licht!

Technische specificaties op een rijtje:

Realtime nauwkeurige monitoring van:

- Relatieve luchtvochtigheid,
- Temperatuur
- CO2 (luchtversheid)
- vluchtige organische stoffen (TVOC)
- fijnstof (PM).

Continue data uitwisseling met risicomanagementbureau Go2Sure:

Air-Sure werkt met dynamische normeringen die beheerd worden door Go2Sure. Zo kan o.b.v. voortschrijdend inzicht of nieuwe richtlijnen de gezondheidsklasse worden herberekend.

- Koppeling van sensor aan onafhankelijke en dynamische normeringen.
- Veilige overdracht van klimaatdata

Simpele installaties

- 4G of WiFi
- Compact design. Afmeting monitor: 250 mm x 350 mm. Afmeting sensor: 75 mm x 175 mm

Dashboard

- Simpel en intuïtief
- 5 kleuren licht